x
Praca

Jak skutecznie zarządzać swoim zespołem?

Jak skutecznie zarządzać swoim zespołem?
 • Published1 września, 2019

Skuteczne zarządzanie zespołem wymaga nabycia pewnych umiejętności. Menedżer powinien być dobrze zorganizowany, posiadać umiejętność zarządzania zespołem, a także chęci do doskonalenia swoich umiejętności menedżerskich i poszerzania wiedzy w tym zakresie. Szkolenia z zarządzania zespołem to idealny sposób na to, aby skutecznie zarządzać swoim zespołem. Czym są oraz jaką tematykę obejmują?

 

Szkolenia z zarządzania

Głównym celem szkoleń z zarządzania zespołem jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do budowania, organizacji i kierowania efektywnym zespołem. Skuteczność zarządzania jest uzależnione od umiejętności kierowniczych lidera grupy, takich jak umiejętność:

 • komunikowania się,
 • motywowania pracowników,
 • precyzyjnego formułowania celu,
 • zarządzania czasem,
 • delegowania zadań,
 • podejmowania decyzji,
 • rozwiązywania problemów.

Podczas szkolenia uczestnicy wykazują się wiedzą na temat zależności istniejących wewnątrz zespołu, po to by kolejno zastanowić się jak w nim efektywnie współpracować. Ponadto, trener w oparciu o cykl życia zespołu przeprowadzi uczestników przez cały proces powstawania, budowania i kształtowania się zespołu, koncentrując się na postawie menedżera w każdym z etapów – ukazując jego wpływ na efektywność pracy członków zespołu.

 

Tematyka szkoleń z zarządzania

 • Kryteria i warunki efektywności pracy zespołu – ukazuje kryteria wpływające na efektywność zespołu oraz czynniki sprzyjające budowaniu zespołu, a także sposoby zwiększające jego skuteczność.
 • Planowanie pracy własnej i zespołu – przybliża zagadnienie dobrej organizacji i delegowania zadań. Przedstawia najczęstsze błędy w delegowaniu, oraz metody pozwalające ich uniknąć.
 • Zarządzanie zespołem za pomocą motywowania – pozwala zrozumieć ludzką naturę poprzez skuteczną motywację. Ukazuje różne typy osobowości, pomaga zrozumieć je oraz dopasować do nich właściwe praktyki motywacyjne i komunikację.
 • Komunikacja w zespole – przedstawia założenia konstruktywnej komunikacji w zespole oraz czynniki, które przeważnie stoją na przeszkodzie w skutecznej komunikacji i zrozumieniu się.
 • Prawidłowy rozwój zespołu – ten moduł szkolenia ukierunkowany jest na metody podnoszenia kompetencji. Przybliża takie zagadnienia jak: podejście coachingowe w rozwijaniu samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, czym jest GROW, diagram Ishikawy, burza mózgów i wiele innych.
 • Dobór zespołu – ukazuje błędy poznawcze jakie występują w procesie rekrutacji oraz jak destrukcyjnie może działać jednolitość zespołu w odniesieniu do rozwoju firmy i podejmowania decyzji.
Written By
admin