x
Praca

Jak z członka zespołu zostać dobrym menedżerem?

Jak z członka zespołu zostać dobrym menedżerem?
  • Published12 czerwca, 2019

Podejście do awansów w firmie zależy od jej kultury organizacyjnej. Część przedsiębiorstw preferuje zatrudnianie managerów „z zewnątrz” – firma zatrudnia osobę o wymaganych kompetencjach, której zapewnia świeże spojrzenie na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych. Inne wolą stopniowo awansować swoich najlepszych pracowników – osoby mają jasno określone ścieżki kariery i po spełnieniu konkretnych kryteriów są przenoszone na coraz wyższe stanowiska, a takie osoby muszą odbyć szkolenia menedżerskie.

Szkolenia menedżerskie – jaki zakres obejmują

Szkolenia menedżerskie możemy podzielić na dwa odrębne bloki tematyczne:

  • tzw. kompetencje twarde: szkolenia eksperckie w obejmowanej dziedzinie, szkolenia z sporządzania i analizy sprawozdań i danych finansowych, szkolenie z zarządzania projektami oraz specjalistycznego oprogramowania służącego do zarządzania firmą;
  • kompetencje miękkie: szkolenia z komunikacji, prowadzenia wystąpień publicznych, oceniania pracowników, coachingu i mentoringu pracowników, ustalania priorytetów w realizacji celów, wyznaczania celów pracownikom oraz monitorowania (wskaźniki) ich wykonania.

Z pracownika – szefem zespołu

Awans z zespołu to sytuacja trudna dla obu stron. Nowy szef był do tej pory kolegą, wprawdzie zna się na swojej pracy, ale w zespole nie wszystkie osoby mogą być zadowolone z wyboru właśnie tej osoby. Z drugiej strony nowy szef, który zna członków zespołu musi udowodnić swoją skuteczność jako osoba zarządzająca, jednocześnie dbać o zespół jak i o terminowe realizowanie wyznaczonych celów. Teraz to on musi umieć określić co i kiedy ma wykonywać dany pracownik oraz tak zaplanować czynności, żeby uniknąć jakichkolwiek przerw w pracy. Nowy szef będzie musiał skutecznie komunikować i wyznaczać zadania a także sprawiedliwie z nich rozliczać. Tylko takie postępowanie spowoduje, że grupa uzna w nim pełnoprawnego zwierzchnika

Jak zostać dobrym menedżerem

Dobry menedżer to osoba świadoma celów firmy oraz możliwości i terminów ich realizacji. Skuteczny kierownik wie, że na końcowy wynik składa się praca wielu osób, więc dba o podległych pracowników. Nie dotyczy to tylko sfery finansowej, bo nie każdy kierownik jednostki organizacyjnej ma wpływ na wynagrodzenia. Dla pracowników ważne jest przede wszystkim bieżące docenianie dobrze wykonanej pracy, rozszerzanie wykonywanych zadań oraz możliwość ciągłego rozwoju zawodowego poprzez cykliczne szkolenia.

Kierownik, który awansuje z zespołu pracowniczego ma wiedzę o problemach samego zespołu i podległych pracowników i może w sposób odczuwalny poprawić funkcjonowanie jednostki. Nie jest tu potrzebny dłuższy okres przejściowy na zapoznanie się z ludźmi i zasadami działania organizacji.

Written By
admin