x
Praca

Rachmistrz GT – opis zmian

Rachmistrz GT – opis zmian
 • Published18 maja, 2016

Opis zmian w wersji 1.22

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.22 Rachmistrza GT. Zmiany płatne – wyróżnione czcionką pogrubioną – są umieszczone na początku listy.

 • Dodano możliwość wystawienia wielu deklaracji PIT/B do deklaracji rocznych PIT-36 oraz PIT-36L.
 • Dodano możliwość wystawienia wraz z wysyłką elektroniczną deklaracji PIT-8AR.
 • Dodano możliwość wystawienia załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B wraz z obsługą wysyłki elektronicznej.
 • Dodano możliwość wystawienia załączników PIT-28/A oraz PIT-28/B wraz z obsługą wysyłki elektronicznej.
 • Dodano możliwość wywołania rozbudowanych filtrów na liście kontrahentów – tzw. filtr zaawansowany znany m.in. z modułów CRM-owych.
 • Dodano obsługę flag własnych w module KPiR. Dostęp do funkcjonalności wymaga aktywnej wersji 1.22 oraz zielonego bądź czerwonego PLUSA dla InsERT GT.
 • Dodano dla deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L nowy mechanizm załączników (na wzór deklaracji VAT). Istniejące załączniki podczas konwersji zostaną przypisane odpowiadającym im deklaracjom rozliczeniowym natomiast dla załączników PIT/B bez odpowiadających im deklaracji rocznych generowana jest deklaracja roczna z zerowymi wartościami. Sam załącznik zostaje wówczas podpięty pod taką deklarację i jego edycja możliwa jest z poziomu opcji Załączniki w edycji deklaracji. Usunięto tym samym możliwość generowania załącznika PIT/B z poziomu modułu jako niezależnej deklaracji.
 • Dodano do pozycji filtra Z okresu w module deklaracji skarbowych pozycje z poprzedniego roku, z dowolnego roku oraz z podanego zakresu.
 • Dodano możliwość wpisania tekstu uzasadnienia dłuższego niż 500 znaków w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT-7/7K/7D.
 • Dodano ostrzeżenie podczas wypełniania deklaracji PIT-11 w przypadku braku NIP i numeru PESEL podatnika.
 • Dodano w Parametrach, w Nagłówkach dokumentów możliwość zdefiniowania standardowego nagłówka strony, który można wykorzystać na wydrukach dzienników księgowań, ZSO oraz zapisach na kontach.
 • Dodano w danych kontrahenta możliwość wycofania ustawienia domyślnego opisu operacji (dotyczy podmiotów z Rachmistrzem GT).
 • Dodano w definicji deklaracji PIT-36L dla pola 111 oraz w PIT-36 dla pola 311 – liczba załączników PIT/B – ostrzeżenie o niewystawieniu załącznika w przypadku niewypełnienia tego pola.
 • Dodano w InsTYNKcie kontrahentów możliwość wyszukiwania po numerze NIP bez znaków separatora.
 • Dodano w kreatorach wdrożeniowych, w oknie podstawowych danych możliwość wpisania symbolu podmiotu w komunikacji oraz nazwy skróconej dla programu Płatnik.
 • Dodano w wielu modułach (m.in. w cennikach, rejestrze transmisji czy na listach urządzeń fiskalnych) licznik elementów listy, który na początku pracy z programem ma postać /M, gdzie M oznacza liczbę znajdujących się w tabeli pozycji (dokumentów, plików itp.).
 • Dostosowano wydruk deklaracji rocznych PIT-36 i PIT-36L z poziomu Biura GT w kontekście nowego mechanizmu załączników. Wydruk takich deklaracji drukuje również przypisane załączniki.
 • Poprawiono domyślne sortowanie wzorców wydruku na typ. Dotyczy to nowo założonych baz podmiotów.
 • Poprawiono domyślne wykazywanie na deklaracjach VAT kwoty do zwrotu w polu nr 60 (zwrot w terminie 60 dni).
 • Poprawiono drukowanie numeru domu oraz lokalu w naklejkach dla kontrahentów.
 • Poprawiono generowanie deklaracji VAT-UE w przypadku występowania w ewidencji VAT zapisów z kontrahentem posiadającym różne formaty NIP-ów, mimo iż numeryczne był to ten sam numer.
 • Poprawiono kopiowanie danych adresu dostawy podczas powielania danych kontrahenta. Błąd polegał na nieprzenoszeniu się danych adresu dostawy.
 • Poprawiono na wydruku informacji o wspólniku określenie deklaracja PIT5/5L na Zaliczka PIT.
 • Poprawiono problem z otwarciem dokumentu z poziomu Biblioteki dokumentów w przypadku, gdy nazwa dokumentu zawierała sekwencję zawierającą znak „/”.
 • Poprawiono problem z powielaniem danych kontrahentów w zestawach danych dla naklejek – przyczyną było posiadanie przez kontrahenta zdefiniowanego telefonu i faksu (oba obiekty posiadały status „podstawowy”, co błędnie było selekcjonowane w zestawie danych dla naklejek).
 • Poprawiono uwzględnianie wyboru podajnika papieru drukarki zarówno dokonanego w parametrach wzorca wydruku, jak i bezpośrednio przed wydrukiem dokumentu w ustawieniach drukarki.
 • Poprawiono w zestawach danych naklejek dla kontrahentów wykazywanie standardowych pól własnych kontrahenta – problem pojawił się w poprzedniej wersji programu.
 • Poprawiono wstawianie numeru rachunku bankowego wspólnika w wydruku przelewu do deklaracji ZUS DRA (w przypadku gdy płatnikiem składek był wspólnik).
 • Poprawiono wydruk deklaracji PIT-11 z poziomu Biura GT – obecnie drukowane są deklaracje dla tych pracowników, którzy mieli dokonane wypłaty bądź rachunki do umów zleceń wypłacone w zadanym roku kalendarzowym.
 • Poprawiono wydruk zaznaczonych naklejek dla kontrahentów.
 • Poprawiono wykazywanie okresu, za jaki wystawiany jest załącznik do deklaracji – pobierany był rok bieżący zamiast z kontekstu głównej deklaracji.
 • Poprawiono wyliczanie pola 103 (składka na ubezpieczenie zdrowotne) w deklaracji PIT-28.
 • Poprawiono wypełnianie daty urodzenia podatnika w załączniku ORD-ZU do deklaracji VAT.
 • Uaktualniono schemy (opisy struktury dokumentu) dla deklaracji elektronicznych PIT-36, PIT-37 oraz PIT-40.
 • W informatorze o kontrahencie, na zakładce Kasa i Bank dodano kolumnę Tytułem. Poprawiono również wypełnianie kolumny Dokument dla dokumentów typu wpłata bankowa i wypłata bankowa.
 • Wyeliminowano błąd polegający na tym, że operacja zmiany amortyzacji ZA powoduje dymek Niedopasowanie typu przy naliczaniu amortyzacji.
 • Zaktualizowano okresy obowiązywania deklaracji skarbowych.
Written By
admin