x
Praca

Zostałeś zwolniony bez powodu – co robić?

Zostałeś zwolniony bez powodu – co robić?
  • Published1 października, 2019

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony ma największą pewność zatrudnienia, ponieważ pracodawca nie może zwolnić pracownika, bez podania przyczyny. Przyczyna ta powinna być podana jasno i konkretnie. Tylko wtedy pracownik może ocenić, czy powód zwolnienia jest prawdziwy i słuszny.

Zwolniony z dnia na dzień.

Jednak pracodawcy nie zawsze postępują zgodnie z przepisami prawa, zwalniając pracowników z dnia na dzień, bez podania przyczyny. Zwolnienie pracownika z dnia na dzień to tzw. dyscyplinarka, którą pracodawca może zastosować jedynie w szczególnych przypadkach. Może to być np. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia pełnienie obowiązków na danym stanowisku lub zawiniona utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Warto nadmienić, że wypowiedzenie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym, może być dokonane tylko w ciągu dwóch tygodni od chwili, w której osoba uprawniona do wypowiedzenia dowiedziała się o ważnym powodzie. Jeśli nie zostały spełnione warunki do natychmiastowego zwolnienia, pracodawca w takim przypadku postąpił niezgodnie z prawem. W przypadku, gdy pracownik czuje się niesprawiedliwie zwolniony, taką sprawę należy wyjaśnić w ciągu trzech tygodni od otrzymania wypowiedzenia.

Gdzie szukać pomocy?

Aby dowiedzieć się, czy pracodawca miał prawo zwolnić pracownika z dnia na dzień, najlepiej zasięgnąć porady u adwokata. W każdym dużym mieście, np. w Łodzi, można bez problemu znaleźć adwokata zajmującego się prawem pracy. Wystarczy wpisać w Google: adwokat prawo pracy Łódź, a ofert będzie wiele. Prawnik udzieli pomocy w szczególności w sprawach: odszkodowań z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, przywrócenia do pracy, sprostowań świadectw pracy, należnych wynagrodzeń za pracę i wielu innych sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Adwokat również reprezentuje pracownika w postępowaniu sądowym.

Written By
admin