x
Różności

Krzywoprzysięstwo – co oznacza i co za to grozi?

Krzywoprzysięstwo – co oznacza i co za to grozi?
  • Published16 marca, 2020

Nie każdy wie, co dokładnie oznacza krzywoprzysięstwo. Jest to nic innego jak składanie fałszywych zeznań oraz zatajanie prawdy. Jest to sytuacja uregulowana w kodeksie prawnym, warto wiedzieć, co grozi za taki występek.

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Fałszywe zeznania w sądzie szkodzą nie tylko samemu procesowi, ale także osobie, która je składa. Sąd zawsze powinien uprzedzić świadka o tym, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna. Jeżeli świadek złoży fałszywe zeznania lub zatai prawdę, grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jednak osoba podlega karze tylko wtedy, gdy została zaznajomiona o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. W taki wypadku wyrok za składanie fałszywych zeznań może zostać unieważniony. Sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeśli fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy. Jednak składanie fałszywych zeznań przed sądem powoduje, że świadek staje się mniej wiarygodny i może mieć przez to problemy np. ze znalezieniem pracy zawodowej.

Kto może odmówić składania zeznań?

Prawo do odmowy składania zeznań mają małżonkowie stron, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające ze stronami w stosunku przysposobienia. Poza tym prawo do odmowy zeznań trwa również po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia.

Kiedy świadek nie może odmówić składania zeznań?

Są sprawy, w których świadek nie może odmówić składania zeznań. Jedną z takich spraw jest postępowanie w celu ustalenia bądź unieważnienia małżeństwa, a także w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie małżeństwa i ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa. Wyjątkiem tutaj są sprawy rozwodowe. Warto wiedzieć, że świadkowi przysługuje prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie, jeśli mogłoby to narazić jego lub jego bliskich, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową. Gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane z odmową składania zeznań najlepiej skonsultować się z prawnikiem. Aby pomoc prawną wystarczy wpisać w Google np. kancelaria adwokacka kraków, a kontaktów będzie wiele.

Jakie są motywy składania fałszywych zeznań?

Motywy składania fałszywych zeznań są bardzo różne, najczęściej jest to obawa przed odpowiedzialnością karną, obawa przed kontaktem z władzami, chęć uniknięcia dalszych zeznań, skrępowanie obecnością oskarżonego w trakcie składania zeznań. Czasem świadek obawia się powstania ujemnej opinii o nim i jej konsekwencjami lub chce ochronić swoją rodzinę lub oskarżonego. Zdarza się, że świadkowie składają fłaszywe zeznania, bojąc się zemsty oskarżonego lub chcą zemścić się na oskarżonym. Motywem świadek czuje chęć solidaryzowania się z oskarżonym, dlatego poświadcza nieprawdzie. Niestety mimo uświadamiania świadków o tym, że składanie fałszywych zeznań podlega karze, niejednokrotnie składają zeznania niezgodne z rzeczywistością, z pełną świadomością. Jednak może mieć miejsce poświadczanie nieprawdy przez świadka, który nie pamięta dokładnie przebiegu wydarzeń. Niejednokrotnie zdarza się też, że świadek chce skłamać, lecz w wyniku zadawanych mu pytań zeznaje obiektywną prawdę. W tym przypadku świadek może być ukarany za nieudolne składanie fałszywych zeznań.

Written By
admin