x
Różności

Podręcznik InsERT GT – pracownia ekonomiczna część 2 – WSiP

Podręcznik InsERT GT – pracownia ekonomiczna część 2 – WSiP
 • Published15 maja, 2016

Podręcznik Pracownia ekonomiczna cz. 2 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności wykorzystania programów wchodzących w skład pakietu InsERT GT w różnorodnych czynnościach handlowych, księgowych i kadrowo-płacowych. Książka opublikowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne jest doskonałą pomocą zarówno dla drobnych przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów, jak i firm prowadzących pełną ewidencję księgową oraz dla uczniów szkół ekonomicznych.

Na ponad 500 stronach szczegółowo omówiono obsługę Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT i Gratyfikanta GT, a także programu Płatnik. Począwszy od wprowadzania danych podmiotu i zdefiniowania odpowiednich parametrów, krok po kroku, na konkretnych przykładach opisane zostały operacje, jakie można przeprowadzać w każdym z programów. Omówiono również funkcję importu danych z Subiekta i Gratyfikanta do Rewizora.

Podręcznik pomaga uczniom w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.

W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • obsługa dokumentów magazynowo-sprzedażowych – Subiekt GT:
  • zakup materiałów (kartoteki kontrahentów, przyjęcie zewnętrzne materiałów – dowód Pz, faktura VAT zakupu);
  • rozchód wewnętrzny materiałów – Rw;
  • przyjęcie wyrobów gotowych – Pw;
  • sprzedaż wyrobów gotowych (kartoteki kontrahentów, wydanie zewnętrzne – Wz, faktura VAT sprzedaży, korygująca faktura VAT sprzedaży);
  • zamówienia od klienta, zamówienia u dostawcy;
 • obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów – Rachmistrz GT:
  • ewidencja faktur VAT;
  • ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej – SN;
  • ewidencja środków trwałych (zakup środka trwałego, kartoteka środka trwałego, przyjęcie środka trwałego, plan amortyzacji, naliczenie i księgowanie amortyzacji);
  • program mikroGratyfikant GT (kartoteka pracownika, umowa o pracę, sporządzanie listy płac);
  • wspólnicy (kartoteka wspólnika, składki ZUS wspólnika);
  • księgowanie listy płac (schematy importu operacji z listy płac, import wynagrodzeń i składek ZUS do KPiR);
  • pojazdy (kartoteka pojazdu, eksploatacja pojazdów, rachunki do przejazdów, księgowanie kosztów eksploatacji pojazdu);
  • zestawienia – bilans z księgi;
  • ewidencja remanentów;
  • drukowanie dokumentów – deklaracja VAT-7;
 • obsługa systemu finansowo-księgowego – Rewizor GT:
  • plan kont;
  • bilans otwarcia;
  • otwieranie kont bilansowych;
  • ewidencja księgowa;
  • ewidencja operacji kasowych i magazynowo-sprzedażowych;
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
  • rejestry VAT zakupu i sprzedaży; deklaracja VAT-7;
  • spłata zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług (ewidencja operacji bankowych, dekretacja wyciągów bankowych, rozliczenie transakcji z dostawcami i odbiorcami);
  • rozrachunki z pracownikami (dekretacja listy płac, ewidencja umów cywilnoprawnych, rozliczenie wynagrodzeń);
  • środki trwałe;
  • rozrachunki publicznoprawne;
  • ustalenie wyniku finansowego;
  • zestawienie obrotów i sald;
  • drukowanie zestawień i sprawozdań (dziennik księgowań, dekretacja CIT, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, bilans);
 • obsługa akt osobowych i wynagrodzeń – Gratyfikant GT:
  • kartoteki pracowników, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;
  • karta pracy (ewidencja czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń);
  • płace (lista płac i wypłaty wynagrodzeń);
  • deklaracje skarbowe, deklaracje ZUS;
  • zestawienia;
  • biblioteka dokumentów.
Written By
admin