x
Różności

Jak wygląda rynek pracy w Norwegii?

Jak wygląda rynek pracy w Norwegii?
  • Published11 kwietnia, 2021

Norwegia od wielu lat pozostaje jednym z ulubionych kierunków emigracji zarobkowej Polaków. Kuszą zarówno atrakcyjne zarobki, jak i jasne zasady dotyczące wynagrodzeń w konkretnych branżach, atrakcyjny system świadczeń socjalnych i zasiłków dla pracowników oraz korzystny i czytelny dla obcokrajowców system podatkowy, który sprawia, że zwrot podatku z Norwegii nie jest czymś skomplikowanym.

Norwegia – rynek pracy otwarty na obcokrajowców

Prawdą jest teza, iż życie w Norwegii nie jest tanie, jednak ceny są adekwatne do zarobków. Planując wyemigrowanie z całą rodziną, zazwyczaj bierze się pod uwagę to, że pracować na utrzymanie będą dwie osoby dorosłe, a część pieniędzy zostanie zaoszczędzone na inwestycje po powrocie do Polski, można stwierdzić, iż Norwegia jest idealnym krajem na tego rodzaju pomysły. Pracownicy z innych krajów są tu naprawdę mile widziani. I to nie tylko dlatego, iż norweskie społeczeństwo dość szybko się starzeje, ale również z uwagi na fakt, iż dzięki temu nastawieniu obcokrajowcy sprawnie się uczą, asymilują oraz szanują zasady norweskiego rynku pracy. Od wielu już lat imigranci zarobkowi z Polski tworzą największą grupę pracowników przyjezdnych. W 2019 roku w Norwegii pracowało i mieszkało około 100 tysięcy polaków.

Jak wygląda rynek pracy w Norwegii?

W Norwegii nie obowiązuje uogólniona płaca minimalna. W konkretnych sektorach gospodarki obowiązują inne minimalne stawki godzinowe, których wysokość jest corocznie negocjowana między pracodawcami a związkami zawodowymi. W roku 2020, w związku z pandemią, negocjacje odbyły się nie, jak zwykle wiosną, a 3 sierpnia. W 2020 roku najwyższych zarobków można było spodziewać się w takich branżach, jak: przemysł wydobywczy, działalność naukowa, rynek IT, handel, budownictwo, medycyna i opieka społeczna, gastronomia i hotelarstwo. Warto mieć jednak świadomość, iż choć rozmaite branże pojawiają się i znikają z powyższej listy, w zależności od koniunktury, to jedna umieszczana jest na niej zawsze – budownictwo.

Zwrot podatku z Norwegii – co warto wiedzieć?

Od każdej osoby, która decyduje się na rozpoczęcie pracy w Norwegii, odprowadzany jest podatek dochodowy od wynagrodzenia. Jest on potrącany, podobnie jak w naszym kraju, z pensji i przekazywany do urzędu skarbowego. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku z Norwegii i tym samym rozliczyć się z urzędem skarbowym, konieczne jest w wyznaczonym terminie złożenie odpowiednich dokumentów i wniosków.

Written By
admin