x
Praca Rodzina Różności

Kto w Polsce może świadczyć usługi prawnicze?

Kto w Polsce może świadczyć usługi prawnicze?
  • Published15 maja, 2020

Rynek usług prawniczych w Polsce jest restrykcyjnie regulowany. Nie każdy, kto chce może świadczyć tego rodzaju usługi, co jest szczegółowo opisywane w odpowiednich aktach prawnych. Ustawodawca uzasadnia takie obostrzenia tym, że zawody prawnicze wiążą się z podwyższonym zaufaniem publicznym.

Czy każdy, kto chce może otworzyć kancelarię prawną?

Zawody związane z usługami prawnymi podlegają w Polsce bardzo dużym obostrzeniom. Jednocześnie są to zawody, na które panuje stosunkowo duży popyt na rynku niezależnie od koniunktury gospodarczej. Jest to spowodowane faktem, że problemy związane z urzędami, podatkami lub instytucjami i innymi osobami fizycznymi pojawiają się wszędzie i mogą dotyczyć każdego, niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu społecznego czy wieku. Podaż usług prawnych jest jednak ograniczona ze względu na to, że prowadzenie tego typu działalności wymaga spełnienia wielu kryteriów, których spełnienie może potrwać wiele lat, a w niektórych specjalizacjach nawet wiele dekad.

Jak zostać prawnikiem w Polsce?

Większość zawodów związanych z prawem jest w Polsce szczegółowo regulowana. Warto jednak zaznaczyć, że nie są to wszystkie zawody i niektóre usługi pośrednio związane z prawem, można świadczyć nie mają wykształcenia kierunkowego. Są to jednak niszowe kwestie, które nie stanowią dużej części rynku. Zazwyczaj sprowadzają się do prozaicznych czynności, takich jak na przykład pisanie regulaminów z odwoływaniem się do odpowiednich ustaw, pisaniem statutów lub egzekwowanie tego, co z nich wynika. Cała reszta zawodów bezpośrednia związana z usługami prawnymi wymaga skończenia studiów, a następnie zrobienia odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu.

W praktyce wymaga to co najmniej pięciu lat studiowania. Skończyć prawo w Polsce można tylko na jednolitych studiach magisterskich i w tej dziedzinie nie funkcjonuje podział na studia licencjackie i magisterskie. Jednocześnie samo ukończenie studiów w Polsce nie oznacza uzyskania możliwości wykonywania danego zawodu.

Specjalizacje prawnicze

Rynek usług prawnych jest bardzo wyspecjalizowany. Chcąc świadczyć tego typu usługi, można prowadzić własną praktykę lub poszukać zatrudnienia w takich miejscach jak cudza kancelaria prawna Łódź i inne duże miasta są miejscami, w których o takie kancelarie nie trudno, podczas gdy w mniejszych miastach może być problem z ich znalezieniem, zwłaszcza gdy chodzi o niszowe specjalizacje. Chcąc rozpocząć pracę w zawodzie, trzeba najpierw skończyć aplikację i uzyskać odpowiednie uprawnienia. Proces ten nadzorują odpowiednie instytucje, które mocno ograniczają ilość specjalistów poprzez bardzo wysokie wymagania wobec kandydatów. Wiele osób, które skończy prawo, może nigdy nie być w stanie rozpocząć pracy w zawodzie.

Podstawowym wymaganiem, aby rozpocząć aplikacje, jest znalezienie kancelarii, która podejmie się zatrudnienia początkującego prawnika. Niestety w Polsce osoby świeżo po studiach mają z tym ogromny problem, gdyż chętnych jest o wiele więcej niż miejsc.

Czy można prowadzić kancelarię na własną rękę?

Kancelarię prawną można prowadzić samemu, razem ze wspólnikami lub zatrudniać pracowników. Zawsze jednak właściciel kancelarii musi mieć odpowiednie uprawnienia, a prowadzenie praktyki bez tego grozi bardzo poważnymi sankcjami z odpowiedzialnością karną włącznie. Warto wiedzieć, że w tym rzemiośle bardzo łatwo stracić prawo do wykonywania zawodu, co może skutkować tym, że już nie uda się powrócić do pracy w specjalizacji. Jednym z podstawowych czynników, które wykluczają z możliwości wykonywania pracy, jest karalność za przestępstwa popełnione umyślnie. W zamyśle ustawodawcy takie kryterium ma ograniczyć dostęp do zawodu osobom, które nie spełniają kryteriów związanych z wykonywaniem pracy wymagającej zaufania publicznego na najwyższym, poziomie. Kryteriów jest więcej, a kwestie kontrowersyjne regulują instytucje, które wydają odpowiednie uprawnienia.

Written By
admin