x
Rodzina Różności

Ile może trwać proces rozwodowy?

Ile może trwać proces rozwodowy?
  • Published6 listopada, 2021

Postępowanie rozwodowe, jak większość postępowań sądowych może znacznie rozciągnąć się w czasie. Długość tego postępowania jest zależna od tego, czy małżonkowie rozstają się bez orzekania o winie, czy może podejmowane są starania zmierzające do wykazania winy jednego z małżonków. Brak zgodności w kwestii alimentów na dzieci i sprawowania władzy rodzicielskiej także może znacznie wydłużyć czas trwania sprawy.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

Prawidłowo opracowany pozew ujmujący wszystkie okoliczności świadczące o całkowitym i trwałym rozkładzie pożycia może spowodować wydanie wyroku rozwodowego już w trakcie pierwszej rozprawy. Będzie to w większości przypadków obejmować sytuację, w których strony nie będą dążyć do ustalenia tego, który z małżonków jest winny rozpadu małżeństwa.

Zdarza się, iż w przypadkach, w których strony posiadają małoletnie i względnie małe dzieci, sprawa rozwodowa może się przeciągnąć, jeśli sąd będzie chciał uzyskać opinie biegłych (Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów) co do tego, któremu z rodziców zostanie powierzona pełna władza rodzicielska nad dziećmi. Gdy strony są zgodne w tej sprawie, opinia biegłych jest niepotrzebna.

Czas, jaki potrzebują biegli na wydanie opinii, to przeważnie mniej niż trzy miesiące. Wcale nie oznacza to, iż po tych kilku miesiącach sytuacja będzie wyjaśniona, a sprawa szybko zakończy się wyrokiem rozwodowym. Przeważnie po wydaniu opinii, sąd wyznacza 14 dni na ustosunkowanie się do jej treści. Gdy strony mają zastrzeżenia co do spostrzeżeń biegłych, mają prawo ująć to w piśmie procesowym, które zostanie złożone w formie w wieku o wezwanie biegłych na przesłuchanie. Takie postępowanie wydłuża sprawę o kolejne 3 miesiące.

Także niezgodność co do wysokości alimentów na dzieci może skutkować wyznaczeniem kolejnej rozprawy. W takim przypadku sąd musi skrupulatnie ustalić potrzeby wspólnych małoletnich dzieci oraz możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. Nie zawsze można go zrobić na jednym posiedzeniu. Zdarza się, że sąd odracza rozprawę, aby zobowiązać strony do przedłużenia zeznań podatkowych lub zwrócić się do PUP z zapytaniem o dostępne oferty pracy — gdy jeden z rodziców uważa, że nie może znaleźć żadnego zatrudnienia.

Rozwód z orzekaniem o winie — ile trwa?

Komplikacje zaczynają się wtedy, gdy rozwód jest z orzekaniem o winie. Wagę problemu przedstawia częstotliwość wyszukiwań w Google takich fraz jak np. „rozwód Łódź — orzekanie o winie”.

Wyrok rozwodu można również uzyskać na pierwszej rozprawie, gdy okoliczności do wyłącznej winy jednego z małżonków są nie do podważenie, a winny małżonek nie podważa swojej odpowiedzialności za rozpad pożycia.

Jednak w przypadku, gdy pomiędzy małżonkami istnieje spór co do winy rozpadu pożycia, sprawa rozwodowa może ciągnąć się nawet latami.

Written By
admin