x
Dom

Jak wykonać ekspertyzę budowlaną?

Jak wykonać ekspertyzę budowlaną?
  • Published1 sierpnia, 2019

Prawidłowe wykonanie ekspertyzy budowlanej może być brzemienne w skutkach, jeśli chodzi o plany inwestycyjne oraz zapobiegnięcie ewentualnym problemom z eksploatacją budynku w przyszłości. Chcąc wykonać ekspertyzę prawidłowo, trzeba jednak trzymać się kilku podstawowych zasad.

 

Po co wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Celem wykonania ekspertyzy budowlanej jest precyzyjne oszacowanie potencjału funkcjonalnego budynku. Wykonuje się ją po to, by oszacować, jaki jest dokładny stan techniczny budowli, biorąc przy tym pod uwagę kilka podstawowych czynników. Dzięki temu można ustalić, w jakim zakresie trzeba wyremontować budynek oraz ewentualnie wykluczyć możliwość wystąpienia poważnych uszkodzeń budynku, które sprawiłyby, że jego użytkowanie przestałoby być bezpieczne. Profesjonalna ekspertyza budowlana może być przeprowadzona jedynie przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która posiada do tego odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia. Dodatkowo powinien to być zespół doświadczonych pracowników, gdyż ewentualne błędy wynikające z braku kompetencji mogą być bardzo niebezpieczne w skutkach. Mogą one za sobą nieść zarówno fizyczne zagrożenie dla użytkowników nieruchomości, jak również ryzyko po stronie inwestora, który nie będzie mógł dość precyzyjnie zaplanować remontu lub renowacji.

 

Jak wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Najpierw zespół inżynierów dokładnie opisuje budynek wraz z jego wszystkimi elementami składowymi, takimi jak fundamenty, konstrukcje ścian ze szczególnym uwzględnieniem ścian nośnych, a także przeprowadza ekspertyzę dachu oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych. To wszystko powinno być jak najdokładniej opisane, a także udokumentowane na zdjęciach oraz planach technicznych. Ekspertyza budowlana powinna również zawierać dokładny wykaz materiałów, które zostały użyte do postawienia budynku, gdyż ma to fundamentalny wpływ na jego specyfikację techniczną. Każda ekspertyza powinna również zawierać opinie fachowców dotyczącą możliwości przeprowadzenia prac remontowych oraz renowacyjnych, a także decyzję dotyczącą tego, czy dany budynek nadaje się w ogóle do bezpiecznego użytku.

Written By
insert