Subiekt GT krok po kroku – szkolenie multimedialne

Subiekt GT krok po kroku

Subiekt GT krok po kroku to multimedialne szkolenie szczegółowo omawiające obsługę systemu sprzedaży Subiekt GT – od instalacji i pierwszego uruchomienia, poprzez omówienie budowy programu, po dokładne przedstawienie funkcji takich jak wystawianie dokumentów, prowadzenie kartotek, rozliczenia z kontrahentami, ustawienia wydruków czy współpraca z urządzeniami zewnętrznymi (kasy i drukarki fiskalne, czytniki kodów kreskowych itd.). W kursie pokazano również, jak przenieść dane z innych systemów, a także jak wysyłać dane do oddziałów i do biura rachunkowego.

Wszystkie zagadnienia opisano w przystępny sposób i w wygodnej dla użytkownika formie. Zawarte w szkoleniu filmy pomagają poznać odpowiednie moduły programu i ułatwiają wykonywanie poszczególnych operacji.

Subiekt GT krok po kroku to ok. 6 godzin nauki, 12 lekcji, blisko 500 slajdów i kilkadziesiąt filmów.

Tematy omówione w szkoleniu:

 • Instalacja i pierwsze uruchomienie.
 • Przeniesienie danych z innych systemów (m.in. z wcześniejszych wersji Subiekta, Rachmistrza, Rewizora, Gratyfikanta oraz z mikroSubiekta).
 • Interfejs i użytkowanie – omówienie budowy programu i nowych rozwiązań interfejsowych.
 • Konfiguracja – zakładanie nowego podmiotu i ustawianie parametrów systemu.
 • Moduły kartotekowe – omówienie modułów Kontrahenci oraz Towary i usługi.
 • Dokumenty – wystawianie dokumentów finansowych i magazynowych, korekty kosztów.
 • Finanse i rozrachunki – dokumenty kasowe, operacje bankowe, rozliczenia z kontrahentami, obsługa kart płatniczych, czeków i kredytów.
 • Komunikacja – wymiana danych między centralą i oddziałami (praca wielooddziałowa), eksport danych do biura rachunkowego.
 • Moduły dodatkowe – Intrastat, szablony naklejek.
 • Wydruki – wzorce tworzone mechanizmem Crystal Reports, wydruki tabel, przelewów i operacji skarbowych.
 • Kasiarz GT – konfiguracja urządzeń zewnętrznych (kasy i drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych).

Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 256 MB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

Konwertery danych

Tworzymy moduły specjalizowane, przenoszące dane pomiędzy programami różnych producentów np. dokumenty magazynowe i finansowe z programu magazynowego firmy A do modułu księgowego firmy B.
Dzięki zastosowaniu takich elementów, możliwe jest użytkowanie wybranych przez siebie modułów różnych firm, bez konieczności zakupu całego zestawu programów.
Jest to szczególnie przydatne dla:

 • biur rachunkowych, które obsługują klientów majacych różne systemy
 • firm, które uzywają specjalistycznego oprogramowania magazynowego, a producent nie oferuje programu księgowego
 • firm, które uzywają specjalistycznego oprogramowania magazynowego, a program księgowy tego samego producenta jest nieefektywny, drogi, lub generuje wiele błędów.

  Przykładowe wykonane przez nas moduły:

 • Konwerter danych z programu Wf-mag (DOS) do programu Rewizor i Rachmistrz
 • Konwerter danych z programu obsługi aptek firmy KamSoft do programu Rachmistrz i Rewizor
 • Konwerter danych z programu obsługi księgarni (KSI) do programu Rachmistrz i Rewizor
 • Konwerter danych z programu obsługi aptek firmy KamSoft do programu Symfonia Finanse i Księgowość

  *Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe stanowią odpowiednio własność ich właścicieli, wymienione są jedynie w celach informacyjnych

 

Podręcznik InsERT GT – pracownia ekonomiczna część 2 – WSiP

Podręcznik Pracownia ekonomiczna cz. 2 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności wykorzystania programów wchodzących w skład pakietu InsERT GT w różnorodnych czynnościach handlowych, księgowych i kadrowo-płacowych. Książka opublikowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne jest doskonałą pomocą zarówno dla drobnych przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów, jak i firm prowadzących pełną ewidencję księgową oraz dla uczniów szkół ekonomicznych.

Na ponad 500 stronach szczegółowo omówiono obsługę Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT i Gratyfikanta GT, a także programu Płatnik. Począwszy od wprowadzania danych podmiotu i zdefiniowania odpowiednich parametrów, krok po kroku, na konkretnych przykładach opisane zostały operacje, jakie można przeprowadzać w każdym z programów. Omówiono również funkcję importu danych z Subiekta i Gratyfikanta do Rewizora.

Podręcznik pomaga uczniom w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.

W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • obsługa dokumentów magazynowo-sprzedażowych – Subiekt GT:
  • zakup materiałów (kartoteki kontrahentów, przyjęcie zewnętrzne materiałów – dowód Pz, faktura VAT zakupu);
  • rozchód wewnętrzny materiałów – Rw;
  • przyjęcie wyrobów gotowych – Pw;
  • sprzedaż wyrobów gotowych (kartoteki kontrahentów, wydanie zewnętrzne – Wz, faktura VAT sprzedaży, korygująca faktura VAT sprzedaży);
  • zamówienia od klienta, zamówienia u dostawcy;
 • obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów – Rachmistrz GT:
  • ewidencja faktur VAT;
  • ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej – SN;
  • ewidencja środków trwałych (zakup środka trwałego, kartoteka środka trwałego, przyjęcie środka trwałego, plan amortyzacji, naliczenie i księgowanie amortyzacji);
  • program mikroGratyfikant GT (kartoteka pracownika, umowa o pracę, sporządzanie listy płac);
  • wspólnicy (kartoteka wspólnika, składki ZUS wspólnika);
  • księgowanie listy płac (schematy importu operacji z listy płac, import wynagrodzeń i składek ZUS do KPiR);
  • pojazdy (kartoteka pojazdu, eksploatacja pojazdów, rachunki do przejazdów, księgowanie kosztów eksploatacji pojazdu);
  • zestawienia – bilans z księgi;
  • ewidencja remanentów;
  • drukowanie dokumentów – deklaracja VAT-7;
 • obsługa systemu finansowo-księgowego – Rewizor GT:
  • plan kont;
  • bilans otwarcia;
  • otwieranie kont bilansowych;
  • ewidencja księgowa;
  • ewidencja operacji kasowych i magazynowo-sprzedażowych;
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
  • rejestry VAT zakupu i sprzedaży; deklaracja VAT-7;
  • spłata zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług (ewidencja operacji bankowych, dekretacja wyciągów bankowych, rozliczenie transakcji z dostawcami i odbiorcami);
  • rozrachunki z pracownikami (dekretacja listy płac, ewidencja umów cywilnoprawnych, rozliczenie wynagrodzeń);
  • środki trwałe;
  • rozrachunki publicznoprawne;
  • ustalenie wyniku finansowego;
  • zestawienie obrotów i sald;
  • drukowanie zestawień i sprawozdań (dziennik księgowań, dekretacja CIT, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, bilans);
 • obsługa akt osobowych i wynagrodzeń – Gratyfikant GT:
  • kartoteki pracowników, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;
  • karta pracy (ewidencja czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń);
  • płace (lista płac i wypłaty wynagrodzeń);
  • deklaracje skarbowe, deklaracje ZUS;
  • zestawienia;
  • biblioteka dokumentów.

Zielony Plus dla Insert GT – większe możliwości

zielony PLUS dla InsERT GT to specjalny pakiet rozszerzeń funkcjonalnych dla systemów z linii InsERT GT.

Jest to kolejny z serii PLUSÓW – pakietów stworzonych z myślą o firmach, którym w codziennej pracy niezbędny jest system o rozbudowanej funkcjonalności.

Przy wykorzystaniu PLUSÓW możliwe jest stworzenie systemu spełniającego wymagania firm średniej wielkości. Systemy z linii InsERT GT zyskują dzięki PLUSOM nową rozbudowaną funkcjonalność bez konieczności zmiany w strukturze programów i bez zastosowania dodatkowych narzędzi lub systemów.

Każdy z klientów może indywidualnie dobierać PLUSY według własnych potrzeb, w zależności od tego, jaka funkcjonalność jest mu niezbędna.

Koszty wdrożenia systemów InsERT GT oraz wybranych PLUSÓW są znacząco niższe od analogicznych rozwiązań o identycznej bądź podobnej funkcjonalności innych producentów.

Warunkiem koniecznym, by uruchomić PLUSA, jest uaktualnienie programów do wersji 1.14. Instalacja PLUSA przebiega w podobny sposób jak uaktualnienie programu, nie powinna więc stanowić problemu nawet dla mniej zaawansowanych użytkowników systemu InsERT GT.

Funkcjonalności zielonego PLUSA dla InsERT GT:

 • dynamiczne wyliczanie masy i objętości dokumentu;
 • rozbudowane pola własne (dla dokumentów oraz kartotek; różnych typów – m.in. pola definiowalne, pola typu słownik oparte na dowolnej definicji, pola będące wynikiem zapytania SQL);
 • flagi własne – oznaczanie i komentowanie obiektów według własnych kryteriów;
 • definiowalne sprawozdania finansowe;
 • biblioteka dokumentów dla podmiotu – możliwość przechowywania w bazie danych dowolnych dokumentów statutowych, finansowych, organizacyjnych, regulaminowych itp.;
 • biblioteka dokumentów dla kontrahenta – możliwość przechowywania w bazie danych certyfikatów, zezwoleń, weksli, umów handlowych, partnerskich itp.;
 • biblioteka dokumentów dla towaru – możliwość przechowywania w bazie danych świadectw, ulotek, certyfikatów, zdjęć, filmów reklamowych itp.;
 • biblioteka dokumentów dla dokumentów handlowych – możliwość ewidencji dodatkowej dokumentacji związanej z transakcjami handlowymi, np. wewnątrzwspólnotowymi.

W każdym programie linii InsERT GT znajduje się przycisk, uruchamiający moduł InfoPLUS (obok przycisku pomocy i InfoSfery). Moduł ten zawiera informacje o wszystkich zmianach i nowościach w kolejnych odsłonach PLUSA dla InsERT GT. Z InfoPLUSA można także aktywować wersję próbną oraz zarejestrować produkt przez Internet.

Próbne uruchomienie zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwe jest wyłącznie na podmiocie próbnym. Każda z funkcjonalności, która dostępna jest wyłącznie w zielonym PLUSIE, została odpowiednio oznaczona w dymku.

Szczegółowy opis

 • Obsługa masy i objętości w dokumentach handlowych – do dokumentów handlowych zielony PLUS dla InsERT GT dodaje kolumny Masa i Objętość, które ułatwiają obsługę wielkich dostaw pakowanych np. na kontenery, tiry, statki. Kolumny te są automatycznie wyliczane z kartoteki towarów, dodano także parametr włączający podsumowanie obu kolumn oraz zaktualizowane zostały standardowe wzorce wydruku.
 • Własne sprawozdania finansowe – dzięki zielonemu PLUSOWI dla InsERT GT użytkownik może stworzyć własne sprawozdania finansowe, jak również zmienić postać już istniejących sprawozdań – w ten sposób mogą powstawać spersonalizowane dokumenty dostosowane ściśle do potrzeb firmy (można np. wybrać język sprawozdania). zielony PLUS dla InsERT GT umożliwia następujące operacje:
  • dodawanie, poprawianie i usuwanie pozycji,
  • przesuwanie pozycji,
  • autonumeracja wcięć,
  • sumowanie pozycji w górę (dodatnio lub korygująco),
  • określanie czy dozwolone jest dowolne definiowanie pozycji z sald i obrotów kont,
  • określanie angielskich i niemieckich nazw pozycji.

  Dodatkowo zielony PLUS dla InsERT GT daje także możliwość:

  • określenia układu sprawozdania,
  • określenia poziomu szczegółowości wydruku uproszczonego,
  • definiowania dodatkowych powiązań pomiędzy pozycjami,
  • zaimportowania pozycji z innego sprawozdania (np. bilansu lub RZS).
 • Rozszerzone pola własnezielony PLUS dla InsERT GT (dokładnie tak samo, jak niebieski lub czerwony PLUS dla InsERT GT) umożliwia definiowanie rozszerzonych pół własnych, które dostępne są dla praktycznie wszystkich obiektów systemu (dokumenty, kartoteki, dekrety itp). Do każdego z obiektów można zdefiniować po 10 pól własnych każdego typu. Do typów rozszerzonych pól własnych należą: tekst, kwota, data, liczba, pola własne typu słownik lub pola własne typu polecenie SQL. Użytkownik może podłączyć słownik standardowy, dostępny już w systemie (np. kategorie dokumentów, cechy kontrahentów czy działy przedsiębiorstwa) lub stworzony przez siebie nowy słownik. Ta druga możliwość pozwala na zdefiniowanie własnych słowników, indywidualnych dla każdego przedsiębiorstwa. Przykład nowego słownika to np. kolor, rozmiar lub inne indywidualne statusy i oznaczenia, które mogą być stosowane w każdej firmie. Po zapisaniu danych nowy słownik jest widoczny na liście słowników. Pola własne SQL to kolejny typ pól własnych rozszerzonych, dający bardzo duże możliwości konfiguracji. Użytkownik może dla dowolnie wybranego obiektu utworzyć pole własne typu SQL, a następnie stworzyć polecenie SQL odwołujące się do dowolnych danych i tabel z bazy danych. Będą one przydatne wszędzie tam, gdzie funkcjonalność pól własnych typu słownik okaże się niewystarczająca.
 • Biblioteka dokumentów dla kontrahenta, podmiotu oraz dokumentu – za pomocą zielonego PLUSA dla InsERT GT możliwych jest wiele operacji m.in.:
  • import i eksport dowolnych plików,
  • dopisywanie nagłówka,
  • wybór kategorii,
  • blokada usuwania i poprawy – zadecydowanie, czy i jakie dokumenty z biblioteki mogą być usuwane lub zmieniane przez innych użytkowników systemu.

  Biblioteka dostępna jest dla dokumentów, kartoteki kontrahentów, kartoteki towarów oraz dla podmiotu. Jest to funkcjonalność podobna do biblioteki dokumentów w Gratyfikancie GT.

 • Flagi własne – mechanizm flag pozwala na dowolne oznaczanie i komentowanie ewidencjonowanych obiektów według własnych kryteriów. Oznaczaniu flagami mogą podlegać na przykład rozrachunki, dekrety, dokumenty, towary, czy kontrahenci. Dzięki flagom możemy usprawnić pracę wielu osób w firmie (flagi mogą odzwierciedlać różne stany i statusy oraz wspierać pracę grupową). Flagi własne widoczne są na listach – pozwalają zobaczyć, jaki dany obiekt (np. dokument) ma status, jaki stan lub kategorię. Wybrane obiekty można także po dowolnej fladze filtrować oraz uzyskać informacje o tym, kto i kiedy dokonał ostatniej modyfikacji flagi. Każdemu obiektowi można przypisać do 10 różnych flag (każda z nich oznaczona jest innym kolorem). Poza oznaczeniem obiektu flagą można opatrzyć go dodatkowym komentarzem pojawiającym się automatycznie po wskazaniu na liście pozycji. Przykładów wykorzystania flag własnych może być bardzo wiele, np.: oznaczanie dokumentów handlowych wg stanu rozliczeń, dodatkowe zatwierdzanie dokumentów przez wyznaczone osoby czy też dopisywanie pomocniczych komentarzy związanych z sytuacjami pojawiającymi się w bieżącej działalności operacyjnej.